Coats Crafts Site Banner
Coats Site Title
 
Luftmaskor - Virkning
Luftmaskor - Virkning

Det är inte bara i början du använder luftmaskor även i mönster kan du använda dem. I början på ett nytt varv fungerar luftmaskan som vändmaska.

 

instruktioner

 

1. Börja med att göra en ögla. Gör sedan ett omslag med garnet på virknålen och dra garnet genom maskan.


2. Upprepa detta tills du har fått så många luftmaskor som du ska ha, du har nu en luftmaskkedja.


3. Innan du räknar luftmaskorna, försäkra dig om att luftmaskkedjan inte är tvinnad och att du tittar på rätsidan.


4. Baksidan av luftmaskkedjan.


Figur 1 - Luftmaskor

Figur 2 - Luftmaskor

Figur 3 - Luftmaskor

Figur 4 - Luftmaskor