Coats Crafts Site Banner
Coats Site Title
 

Förkorningar - Virkning

En virkad poncho, handväska och hatt

Förstå de olika förkortningarna som finns i virkmönstren.

 

förkortningar

 

m:

maska/or

lm:

luftmaska/or

vändm:    

vändmaska

sm: smygmaska
fm: fastmaska
hst: halvstolpe
st: stolpe
dst: dubbel stolpe
3dst: tredubbel stolpe
mb: maskbåge
v: varv
omsl: omslag
uppr: upprepa

 

 


ytterligare information

 

Asterisk (*):
Upprepa instruktionerna efter asterisken.

 

Parentes ():
Upprepa instruktionerna i parentes så många gånger som det anges.

 

Masktäthet:
Kontrollera masktätheten noga innan du startar med en design endast korrekt masktäthet gör att det blir rätt storlek på det färdiga arbetet. Provvirka enligt rekommendationerna under masktäthet. Ordet masktäthet används för att ange antal maskor och rader som rekommenderas för ett garn. Denna information är viktig eftersom den styr storleken på det färdiga arbetet.